Haso Sözleşmesi

Sonsuz Oda ailesine katılmadan önce; eğitmenlerimizin hem kendi tecrübelerinden yola çıkarak hem de teknik bilgiler vererek sizler için oluşturduğu video formatındaki derslerin nasıl işlediğini örnek videolarımızdan izleyebilirsiniz.

Web genel img

MADDE 1 - Sözleşmenin Tarafları

SATICI: Bilgi Denetim Ltd. Şti.
Adres: Bulvarı Gökman Apt. No:67/14 Beşiktaş-İSTANBUL / Türkiye
Telefon: 0212 290 71 30
Email: [email protected]

ALICI: Müşteri

MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu

İşbu “Hemen Al Sonra Öde (HASO)” sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, Alıcının Satıcıya ait www.sonsuzoda.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin hemen al sonra öde ödeme seçeneği kapsamında satış koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı ile Satıcı arasında 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince akdedilen MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ile sonsuzoda.com sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 - Sözleşme Tarihi

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan işbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak imzalanarak kabul edilmiştir. İşbu Sözleşme’nin bir nüshası Alıcının mail adresine gönderilecektir.


 

MADDE 4 – Ödeme Tablosu


 

Alıcı ödeme planında yer alan taksit tutarlarını ödeme planında yer alan ödeme tarihlerine uygun olarak ödeyeceğini beyan ve kabul etmektedir. Taksit ödeme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde Alıcı taksit tutarını en geç taksit tarihini takip eden ilk iş gününde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


 

MADDE 5 - Ödeme Yöntemi

Alıcı, işbu Sözleşmede yer alan taksit tutarlarını Satıcı’nın web sitesinde doldurduğu formda belirtilen kredi kartı aracılığıyla veya PTT şubelerinden Satıcı’nın aşağıdaki banka hesabına nakden ve defaten ödeyecektir.


 

[·]


 


 

MADDE 6 - Faiz

İş bu sözleşmeden kaynaklı satın alınan ürün ve/veya hizmetlerin taksitlerinin geri ödemelerinde gecikme olması veya temerrüde düşülmesi halinde temerrüt faizi oranı akdi faiz oranının %30 fazlası olarak hesaplanacaktır.


 

MADDE 7 - Cayma Hakkı

Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan cayma hakkını geçerli bir şekilde kullanarak ürünü Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan ilgili hükümlere uygun olarak iade ettiğinde işbu Sözleşme sona erecektir.


 


 


 


 

MADDE 8 – Geç Ödeme veya Temerrüt Hali


 

Alıcı, işbu Sözleşme’nin 4. Maddesinde yer alan ödeme planında birbirini izleyen iki taksidi ödeme tarihlerinde ödemez veya ödeme planında yer alan en az üç taksidi ödemede gecikirse gerek Hemen Al Sonra Öde Sözleşmesi gerekse işbu Sözleşme tahtında temerrüde düşmüş olacaktır. Alıcı’nın temerrüde düşmesi halinde SATICI (i) KALAN BORCUN TAMAMININ ÖDENMESİNİ TALEP ETME ve/veya (ii) işbu Sözleşme’den kaynaklanan borcun tamamını, tüm hak ve fer’ileri (verilen teminatlardan yararlanma hakkı dahil olmak üzere), ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİK ETME HAKLARINA SAHİPTİR.


 

Alıcı’nın geç ödemesi veya temerrüde düşmesi halinde geç ödeme faizi oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak geç ödeme faiz tutarı bulunacaktır. Geç ödeme faizi ile bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, fon vs. ile yasal takip masrafları, noter harçları, bildirim masrafları ve icra harçları gibi her türlü masrafı Alıcı ödeyecektir.


 

Alıcı, işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda imzalamak suretiyle işbu Madde 8’e açık onayını verdiğini kabul etmektedir.


 

MADDE 9 - Yetkili Mahkeme

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir.


 


 


 


 

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.
Satıcı: Bilgi Denetim Ltd. Şti.