Ön Bilgilendirme Sözleşmesi

Sonsuz Oda ailesine katılmadan önce; eğitmenlerimizin hem kendi tecrübelerinden yola çıkarak hem de teknik bilgiler vererek sizler için oluşturduğu video formatındaki derslerin nasıl işlediğini örnek videolarımızdan izleyebilirsiniz.

Web genel img

ÖN BİLGİLENDİRME- KULLANIM ŞARTLARI

GİRİŞ

İşbu belge internet sitesinin kullanımına ve internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler.

Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı okumalıdır. Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde, bu koşullara tabi olma konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde, internet sitesini kullanmamalıdır.

Bu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak Müşteri’nin sorumluluğundadır.

Müşteri, internet sitesini kullandığında veya sözleşmeyi oluşturduğunda yürürlükte olan Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası Müşteri için geçerli olacaktır.

  1. BİLGİLERİMİZ

İşbu internet sitesi yoluyla yapılan satışları, Barbaros Bulvarı Gökman Apt. No:67/14 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yerleşik, 3880588730 numarasıyla Beşiktaş Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk şirketi olan BİLGİ DENETİM LTD. ŞTİ. tarafından SONSUZ ODA ismiyle gerçekleştirilir. SONSUZ ODA’ ya 0 212 290 71 30 numaralı hattından ulaşabilirsiniz.

 

2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.  Müşteri, www.sonsuzoda.com adresine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, SONSUZ ODA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

2.2.  Müşteri, www.sonsuzoda.com adresine üye olurken oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Müşterinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SONSUZ ODA’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SONSUZ ODA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

2.3. Müşteri, www.sonsuzoda.com adresini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Müşteriyi bağlayacaktır.

2.4.  Müşteri, www.sonsuzoda.com adresini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Müşteri virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. (Ayrıntılı bilgi Madde 18.)

2.5.  www.sonsuzoda.com sitesinde ve sosyal medya kanallarında (facebook, instagram, twitter, vs.) Müşteriler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Müşterilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SONSUZ ODA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SONSUZ ODA’nın Müşterinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Müşterinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.6. Müşteri, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Müşteriye aittir.

2.7. SONSUZ ODA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde müşterinin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. SONSUZ ODA gerektiğinde müşterinin vermiş olduğu siparişte düzeltme, iptal etme hakkına sahiptir. Müşteri işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SONSUZ ODA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. (Ayrıntılı bilgi Madde 7.)

2.8. www.sonsuzoda.com sitesi yazılım ve tasarımı SONSUZ ODA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar  Müşteri tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

2.9. www.sonsuzoda.com adresinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak yasal mevzuat çerçevesinde bir takım bilgiler toplanabilir. Siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

2.10. SONSUZ ODA kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, mal ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda müşterilerin kişisel bilgilerini kullanabilir.

2.11. Müşteri, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında SONSUZ ODA iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine mal ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  

2.12. Müşteri, www.sonsuzoda.com adresine üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel alışveriş ve davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.
     Müşteri, SONSUZ ODA  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, SONSUZ ODA iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
     Müşteri aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, SONSUZ ODA iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, SONSUZ ODA iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
     Müşteri aksini bildirmediği  sürece SONSUZ ODA ve SONSUZ ODA iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
     Müşteri yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve SONSUZ ODA iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
     Müşteri veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini SONSUZ ODA’nın müşteri hizmetlerine iletebilir.

2.13. SONSUZ ODA, müşterinin kişisel bilgileri yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya
(a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya SONSUZ ODA’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak;
(b) SONSUZ ODA ve www.sonsuzoda.com ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

2.14. www.sonsuzoda.com adresinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Müşteri www.sonsuzoda.com adresine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

2.15. SONSUZ ODA sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.sonsuzoda.com adresinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

2.16. SONSUZ ODA, Müşterilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Müşteriler bakımından hüküm ifade edecektir.( Ayrıntılı bilgi Madde 28.)

2.17. SONSUZ ODA, iş bu sözleşme uyarınca, müşterilerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme smsleri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Müşteri işbu sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme smslerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri mail veya sms almaktan vazgeçmek isterse, SONSUZ ODA müşteri hizmetleri ile iletişim kurabilir.

 

  1. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. SONSUZ ODA ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında SONSUZ ODA ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.

Müşteri’nin ilgisini açık şekilde SONSUZ ODA’ya beyan etmesi halinde, SONSUZ ODA en yeni kampanyalar ve özel teklifler hakkında posta, e-posta ve/veya SMS yoluyla Müşteri’yi bilgilendirebilir.

       4.İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI

İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek;

Müşteri;

1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi;
SONSUZ ODA’nın böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, SONSUZ ODA’nın siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
3. SONSUZ ODA’ya doğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda SONSUZ ODA’nın bu bilgileri Müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur.

Müşteri’nin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü SONSUZ ODA’ya vermediği hallerde, SONSUZ ODA siparişi tamamlamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde, en az 18 yaşını tamamlamış olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.

 5.HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ

Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.

        6.SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra Müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta ve sms alır. SONSUZ ODA tarafından böyle bir onay Müşteri’ye sunulmamışsa, Sözleşme kurulmamış sayılır.

8. SİPARİŞİN REDDİ

SONSUZ ODA’nın internet sitesinden herhangi bir mal/hizmet geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. SONSUZ ODA kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar.

SONSUZ ODA, Müşteri’ye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir mal/hizmet geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya Sipariş Onayını gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.

9.TESLİMAT

SONSUZ ODA,  herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen mal/hizmet siparişlerini Teslimat Onayı’nda belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise Sipariş Onay tarihinden itibaren en fazla 14 (ondört) gün içinde teslim eder.

Siparişin tesliminde SONSUZ ODA’nın kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde, SONSUZ ODA; Müşteri’yi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır.

SONSUZ ODA kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda, Müşteri SONSUZ ODA’ya ulaşarak Sözleşmeyi sonlandırabilir ve Müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir.

10. TESLİM EDEMEME HALİ

Teslimat mümkün olmazsa, (Müşterinin sipariş esnasında verdiği iletişim bilgilerinin müşteriye ait olmaması ya da yanlış olması durumunda ) mal/hizmet müşteri tarafımıza ulaşana kadar siparişin durumu değiştirilmez.

Siparişe konu mal/hizmet müşteriye iletilip de SONSUZ ODA 'dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve müşteri takip eden üç (3) gün içinde teslimat için SONSUZ ODA ile iletişime geçmezse, Müşterini' nin sözleşmeye aykırı davrandığından bahisle sözleşme feshedilir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, SONSUZ ODA, Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan iletişim bedelinin ek maliyeti olabileceğini ve SONSUZ ODA’nın bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır.

11.RİSK VE MÜLKİYET

SONSUZ ODA’nın belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar SONSUZ ODA’nın sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri)

12.FİYAT VE ÖDEME

Mal ve hizmetlerin fiyatı, internet sitesinde belirlendiği şekildedir. SONSUZ ODA internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen, bu konuda hatalar meydana gelebilir.

Müşteri’nin sipariş ettiği mal/hizmet fiyatında bir hata bulunması durumunda SONSUZ ODA, Müşteri’yi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek Müşteri’ye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar.

SONSUZ ODA Müşteri’ye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar Müşteri’ye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, SONSUZ ODA ürünleri Müşteri’ye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (Müşteri'ye teslimat onayı gönderdikten sonra dahi) satış işlemini tamamlama, ürünü gönderme yükümlülüğünde olmayacaktır.

İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dâhildir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir. Bu sebeple önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Fiyat değişikliği hata durumu hariç olmak üzere, yeni verilen siparişler için geçerli olacaktır.

Müşteri, satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca Müşteri, satın alma süreci boyunca, ödeme işlemi öncesinde, sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir.

Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin müşteri tarafından teyit edilmesinden önce, satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri, ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri'nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde Müşteri’nin dikkatine sunulur.  Ayrıca Müşteri'nin cep telefonuna sipariş numarasını da içeren bir sms ya da email adresine sipariş numarasını içeren bir mail gönderilir. Müşteri’nin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, Müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına "Hesabım" bölümünden ulaşılabilir.

Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarında gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartları, debit kartlar ve Haso aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Yetkisiz erişimi engelleyebilmek için Müşteri’nin kredi kartı bilgileri şifrelenir. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında, kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu veya yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat Müşteri’nin kartını veren kurumun SONSUZ ODA’ya ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı SONSUZ ODA yükümlü olmayacaktır ve sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır.

13.FATURA

Müşteri siparişini başarılı bir şekilde oluşturduktan sonra, siparişin faturası düzenlenerek, belirtilen süre içerisinde müşterinin email adresine e-fatura/e-arşiv olarak gönderilir. SONSUZ ODA, fatura konusunda, e-fatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.

14.MÜŞTERİ OLMADAN SATIN ALMA

İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde, Müşteri’den yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Müşteri, satın alma sürecini tamamladığında, kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.

15.KATMA DEĞER VERGİSİ

Mer’i mevzuat hükümleri uyarınca, internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri, Müşteri’nin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.

16.İADE POLİTİKASI

Kanuni Cayma Hakkı Cayma Hakkı
Müşteri, Sözleşme’nin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, cayma hakkına sahiptir.
Müşterinin cayma hakkını zamanında kullanabilmesi için, [email protected] adresine bir e-posta göndererek SONSUZ ODA’yı bilgilendirmesi yeterlidir.

Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesindeki iletişim formundan müşteri temsilcileri ile görüşebilir.
 

Cayma hakkını kullanmanın sonuçları

14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması durumu Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma Hakkının İstisnası” niteliği taşıdığından, 14 (on dört) günlük cayma süresi dolmaksızın hizmetin ifasına başlanması ve Üye’nin satın almış olduğu özel ders programını izlemeye başlaması halinde bu durum Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15.1.h. Bendi uyarınca “Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirileceğinden, ilgili özel ders programına başlanması ile birlikte Üye cayma hakkını kullanamayacaktır.

17.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR
 

Müşteri, internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima SONSUZ ODA’ya veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder.

Müşteri’nin, sunulan içeriği yalnızca açık şekilde SONSUZ ODA’nın veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu Müşteri’yi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

18.VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR

Müşteri, virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötü Müşteri kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri, bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veri tabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır, sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde, Müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. SONSUZ ODA, bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, Müşteri’nin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer. SONSUZ ODA, Müşteri’nin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.

19.İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR

SONSUZ ODA’nın internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu SONSUZ ODA’ya ait değildir. Benzer şekilde, bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya zararın yükümlülüğünü SONSUZ ODA üstlenmez.

 20.YAZILI İLETİŞİM

Mer’i mevzuat, SONSUZ ODA’nın Müşteri’ye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Müşteri, internet sitesini kullandığında, SONSUZ ODA ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteri’ye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak SONSUZ ODA, Müşteri’yi bilgilendirir. Müşteri Sözleşme uyarınca, işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve Müşteri’ye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul Müşteri’nin yasal haklarınızı etkilemez.

21.BİLDİRİMLER

SONSUZ ODA’ya sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri, sipariş verirken sunduğu e-posta ya da sms yoluyla SONSUZ ODA’nın Müşteri’ye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder.

 22.HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

SONSUZ ODA ve Müşteri arasındaki bu Sözleşme, SONSUZ ODA ve Müşteri’yi, ayrıca onların haleflerini bağlayacaktır. Müşteri, önceden yazılı rıza almaksızın, Sözleşmeyi ve ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez. SONSUZ ODA, Sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir zamanda, Sözleşmeyi, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri devredebilir, atayabilir, alt-yükleniciye verebilir veya yönlendirebilir. Kuşkuya mahal bırakmamak için, bu tür devir, atama, görevlendirme veya yönlendirmeler tüketicinin olarak yasal haklarını ve Sözleşme dâhilindeki haklarını etkilemez ya da SONSUZ ODA’nın Müşteri’ye açıkça veya dolaylı olarak vermiş olabileceği garanti veya teminatları iptal etmez, azaltmaz ya da sınırlandırmaz.

23.MÜCBİR SEBEPLER

SONSUZ ODA’nın kontrolü dışında meydana gelen ve iş bu Sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan SONSUZ ODA sorumlu veya yükümlü tutulamaz. SONSUZ ODA’nın kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:
1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.
2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı.
3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler.
4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkânsızlığı.
5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkânsızlığı.
6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.
7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir Sözleşme dâhilindeki SONSUZ ODA’nın herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem SONSUZ ODA’nın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. SONSUZ ODA, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dâhilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.

24.FERAGAT
SONSUZ ODA’nın Sözleşme süresince, Müşteri’nin Sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya Sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve Müşteri’nin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, Sözleşme veya Koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki Bildirimler bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu Koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.
 
25.BÖLÜNEBİLİRLİK
 İşbu Koşullar veya Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu şart, koşul veya hüküm kalan şart, koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.

26.KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ

SONSUZ ODA, zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri, bu internet sitesini kullandığında veya SONSUZ ODA’tan ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve koşullara, bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabii olur.

Koşullar veya Gizlilik Beyanında hukuka veya hükümetin yetkili organına göre yapılan herhangi bir potansiyel değişim, önceden Müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik Müşteri’nin yasal haklarını etkilemez.

27.YETKİLİ MAHKEME

SONSUZ ODA zaman zaman bu Koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair Sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir Sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık, Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. SONSUZ ODA ile Müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa, Müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey Müşteri’nin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.

28.GERİ BİLDİRİM

Müşteri’nin yorumları ve geri bildirimleri SONSUZ ODA için önemlidir. Müşteri tüm geri bildirim ve yorumları SONSUZ ODA’ya iletişim formu veya [email protected] adresinden e-posta yoluyla gönderebilir.